Služby

Služby


Reality SP okrem hlavného cieľa sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností poskytuje svojim klientom nasledovné služby:

  • Posúdenie nehnuteľnosti nezávislou odborne spôsobilou osobou (držiteľ okrúhlej pečiatky) a vyčíslenie nákladov na jej rekonštrukciu. Vytvorenie písomného protokolu o technickom stave nehnuteľnosti.
  • Sprostredkovanie finančného poradenstva v oblasti hypotekárnych úverov renomovanou finančnou agentúrou
  • Zabezpečenie rekonštrukčných prác na Vašich domoch a bytoch
  • Vytvorenie projektovej dokumentácie
  • Kompletnú inžiniersku činnosť (ohlásenie drobnej stavby, územné konanie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby…)
  • Poskytnutie služieb stavebného dozora
  • Vyhotovenie energetického certifikátu budovy