O spoločnosti

O spoločnosti


Vítame Vás na stránke realitnej kancelárie Reality SP. Reality SP je spoločnosť zameraná na sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Pôsobíme hlavne vo Zvolenskom a Banskobystrickom regióne. Našim klientom poskytujeme komfort a bezpečie pri kúpe, predaji a prenájme všetkých druhov nehnuteľností.

Naši právnici pre Vás vypracujú:

 • Zmluvu o budúcej zmluve (rezervačnú zmluvu)
 • Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností príslušného okresného úradu

Dohliadneme a zabezpečíme:

 • Posúdenie nehnuteľnosti nezávislou odborne spôsobilou osobou (držiteľ okrúhlej pečiatky), tak aby ste mali istotu o stave kupovanej nehnuteľnosti
 • Odborne stanovíme hodnotu nehnuteľnosti
 • Vyčíslime náklady na jej prípadnú rekonštrukciu
 • Zabezpečíme úradné overenie podpisov na dokumentoch vypracovaných našimi právnikmi
 • Dohliadneme aby bola vyplatená kompletná kúpna cena nehnuteľnosti
 • Dohliadneme aby prebehol prevod vlastníckeho práva na nehnuteľnosť
 • Odovzdáme Vám nehnuteľnosť a vyhotovíme preberací protokol
 • Zabezpečíme kompletnú inžiniersku činnosť (ohlásenie drobnej stavby, územné konanie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby…) pri kúpe pozemku a následnej výstavby nehnuteľnosti
 • Poskytnutie služieb stavebného dozora pri realizácii stavby

Prostredníctvom našich partnerov zabezpečujeme nasledovné služby:

 • Sprostredkovanie finančného poradenstva v oblasti hypotekárnych úverov renomovanou finančnou agentúrou s licenciou, ktorú udeľuje Národná banka Slovenska
 • Vytvorenie projektovej dokumentácie preverenými architektmi, statikmi, projektantmi v konkrétnom obore
 • Zabezpečenie rekonštrukčných prác na Vašich domoch a bytoch stavebnými spoločnosťami s dlhoročnou praxou
 • Vyhotovenie energetického certifikátu budov